5 SIMPLE TECHNIQUES FOR ขอพรท้าวเวสสุวรรณ

5 Simple Techniques For ขอพรท้าวเวสสุวรรณ

5 Simple Techniques For ขอพรท้าวเวสสุวรรณ

Blog Article

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เปิดคาถาบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความร่ำรวย

คนไทยสมัยก่อนนิยมนำผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณมาแขวนไว้ตามบ้านและหัวเตียงของเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วร้าย หรือสิ่งอัปมงคลเข้ามารังควานคนในบ้าน บ้างก็บูชาไว้เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับปัดเป่าภูตผีและวิญญาณร้าย 

กล้วย หมายถึง การมีลูกหลานมีบริวารมากมาย

อาจารย์มนัสกวิญ กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญในการขอพร ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ที่ทำกรรมดีอย่างสม่ำเสมอ มักเห็นผลได้ไว แต่ขอพรไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ก็แล้วแต่เมตตาและบุญกรรมของแต่ละคนด้วย ฉะนั้น ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ทำความดีอยู่เสมอ ก็เชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับชีวิต

'คลัง' จ่อแก้กฎหมาย ลดเวลาติด 'แบล็กลิสต์' หนี้เสียในเครดิตบูโร

อีกทั้งท้าวเวสสุวรรณยังเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร  ที่ท่านแม่นในเรื่องของการให้โชคลาภกับผู้ที่มาขอพรกับท่าน ซึ่งหลายคนก็ประสบความสำเร็จจากการพอพรจากท่าน 

ปัจจุบันมีการตั้งรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณในวัดหลายแห่งทั่วประเทศไทย สำหรับสถานที่มีชื่อเสียงใกล้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่คนไทยนิยมเดินทางไปสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ยกตัวอย่างเช่น วัดจุฬามณี อ.

สิ่งสำคัญในขณะนี้ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่เครียด ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

"ท้าวเวสสุวรรณ" วัดไหนดี เปิดพิกัดใกล้กรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้าง

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

ผลไม้ที่สามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน นั่นคือ สาลี่, ลําไย, ลิ้นจี่, ทับทิม, ทุเรียน, ขนุน, แก้วมังกร, เกาลัด, มะม่วง

ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง ขอพรท้าวเวสสุวรรณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กทม.เตรียมใช้เกณฑ์รายได้ผู้ค้า จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

Report this page